Żeby zapanować nad stresem

Czytaj dalej
MM

Żeby zapanować nad stresem

MM

„Przepis na zdrowie” to projekt dla osób, które szukają sposobu na radzenie sobie ze stresem. W styczniu w Łodzi ruszy ciekawy projekt skierowany do osób, które szukają sposobu na radzenie sobie ze stresem związanym z życiem codziennym, sytuacją rodzinną bądź wypaleniem zawodowym.

– Projekt nazywa się „Przepis na Zdrowie” i realizuje go HRP Care we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi. Udział w projekcie będzie miał na celu podniesienie kompetencji osobistych, niezbędnych do efektywnego funkcjonowania w codziennym życiu, wzrost odporności na stres oraz zwiększenie motywacji do podejmowania różnych wyzwań, w tym zawodowych.

mówi Katarzyna Jarosińska z Oddziału ds. Polityki Senioralnej UMŁ.

W projekcie mogą wziąć udział zarówno osoby aktywne zawodowo, planujące powrót na rynek pracy, jak i seniorzy. Premiowane kryteria to wiek 50+, płeć (kobiety) oraz niepełnosprawność. Uczestnictwo w projekcie zapewnia udział w praktycznych treningach z zakresu rozwijania umiejętności społecznych, poczucia własnej wartości, radzenia sobie ze stresem i zarządzania sobą w czasie.

Ważnym elementem programu są treningi relaksacyjne (proste ćwiczenia, które można wykonywać w chwilach wolnych od obowiązków), opracowane przez wykwalifikowanych psychologów. Celem treningów relaksacyjnych jest uzyskanie takiego stanu, w którym organizm pracuje sprawnie i wydajnie przy mniejszym zużyciu energii.

Treningi zmniejszają m.in.

Uczestnicy wezmą również udział w konsultacjach z psychologiem.

– Te ostatnie odbędą się dwa razy: na początku projektu, by stwierdzić, z czym trzeba sobie poradzić, oraz na końcu, by sprawdzić, czy nastąpiła poprawa. Ciekawe jest też to, że każdy uczestnik będzie mógł wybrać sobie dowolne zajęcia sportowo-rekreacyjne (np. basen czy kręgle), za udział w których dostanie refundację

.
– wyjaśnia Katarzyna Jarosińska.

Zwrot kosztów będzie przysługiwał również tym uczestnikom projektu, którzy na co dzień zajmują się osobami całkowicie zależnymi, np. chorymi bliskimi i, żeby móc wziąć udział w zajęciach, muszą wynająć dla nich opiekuna.

Wszystkie warsztaty i treningi będą odbywały się w małych grupach, w pięciu lokalizacjach na terenie miasta. Kandydaci na uczestników na etapie rekrutacji wskażą, do której dzielnicy im najbliżej. Terminy zajęć będą dostosowywane do możliwości czasowych uczestników zarówno pod kątem terminów, jak i intensywności.

Projekt potrwa do 2022 roku. Będzie mogło wziąć w nim udział łącznie 900 osób. Pełen cykl zajęć obejmie trzy miesiące.

Rekrutacja rozpocznie się w styczniu 2020 roku.

Formularze zgłoszeniowe oraz wszelkie informacje będą dostępne w Biurze ds. Rekrutacji tj. Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych przy ul. Zachodniej 47, p. 132 oraz na stronie lodz.pl/przepis-na-zdrowie. W sprawie projektu można kontaktować się od stycznia również pod numerem (42) 638-47-30.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 (dalej RPO WŁ 2014-2020) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej EFS).

MM

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.