Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” ogłosiła konkurs dla tych, którzy chcą pracować z młodzieżą

Czytaj dalej
Fot. Dariusz Bloch/archiwum
Hanna Walenczykowska

Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” ogłosiła konkurs dla tych, którzy chcą pracować z młodzieżą

Hanna Walenczykowska

Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” ogłosiła konkurs grantowy na utworzenie klubów młodzieżowych dla mieszkańców Błonia, Bocianowa, Fordonu, Okola, Śródmieścia i Wilczaka. Maksymalna kwota dofinansowania to 50 tysięcy złotych.

Egzamin ósmoklasisty i matura 2021. Mniejsze wymagania, przesunięte egzaminy.

Konkurs ogłoszony przez Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekty powinny dotyczyć tworzenia klubów młodzieżowych dla mieszkańców osiedli: Błonie, Bocianowo, Fordon, Okole, Śródmieście oraz Wilczak.

Bydgoski klub młodzieżowy powinien wspierać uczestników zajęć

- Klub w swojej działalności powinien wspierać proces edukacyjny poprzez pomoc w nauce i przezwyciężanie trudności szkolnych. Młodzież należąca do klubu powinna odkryć swoje predyspozycje zawodowe, zintegrować się ze społeczeństwem oraz kształtować umiejętności związane z pełnieniem ról społecznych, rozwinąć zdolności interpersonalne i przejawiać postawy prospołeczne – informuje Urząd Miasta Bydgoszczy.

W ramach działalności klubu może być realizowany program rówieśniczy, polegający na organizowaniu liderów/doradców, którzy wspierają kolegów w różnych sferach ich funkcjonowania. Chodzi o pomoc w zrozumieniu materiału szkolnego, działania socjoterapeutyczne, promowanie zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie uzależnieniom.

Bydgoszczanie prowadzący kluby muszą przekonać młodych

Przed podmiotami, które zdecydują się na udział w tym konkursie naprawdę duże wyzwanie. Po pierwsze dlatego, że w czasach pandemii trudno będzie rozpocząć nową działalność, po drugie…

- Nie wiem czy znajdą się chętni. Mamy młodzieżowy dom kultury, spółdzielnia mieszkaniowa też ma swój dom kultury. Na koncerty, na spotkania poetyckie, na wystawy młodzież nie przychodzi. To smutne, wolą siedzieć w w telefonach. Ale idea jest i warto ją rozważyć - mówi Krzysztof Kołodziejczyk, przewodniczący Rady Osiedla Błonie.

Termin składania wniosków upływa w styczniu 2021 r.

Na konkurs zarezerwowano 1,4 mln zł. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 95 proc. wydatków kwalifikowalnych. Maksymalna wartość dofinansowania to 50 tysięcy złotych. Wnioski o dofinansowanie należy składać od 28.12.2020 do 11.01.2021, do godz. 16.00. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: II kwartał 2021

Hanna Walenczykowska

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.