Krzysztof Zając

Rząd ogranicza prawa lokatorów. Mieszkanie nie na całe życie

Rząd ogranicza prawa lokatorów. Mieszkanie nie na całe życie
Krzysztof Zając

Szokujące propozycje Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa: mieszkania komunalne z umową co najwyżej na 5 lat, zakaz „dziedziczenia” umowy najmu, surowe kryteria dochodowe dla chętnych do wynajmu lokalu komunalnego.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało projekt ustawy, która ma znacznie ograniczyć dotychczasowe prawa najemców lokali komunalnych. Projekt zakłada likwidację tzw. dziedziczenia mieszkań. Zaostrza też warunki, jakie trzeba będzie spełnić, by utrzymać taki lokal. Ministerstwo chce, by umowy były tylko na czas określony i przedłużane tylko wówczas, gdy spełnimy określone wymagania dochodowe. Gdy się wzbogacimy, tracimy prawo do lokalu komunalnego.

Tylko na czas określony

Projekt ustawy likwiduje w przypadku mieszkań komunalnych umowy na czas nieokreślony, czyli praktycznie dożywotnie. Obecnie, jeżeli płacimy czynsz, to w lokalu komunalnym możemy mieszkać aż do śmierci, a potem prawo do mieszkania przejmują najbliżsi, mieszkający z nami krewni. W nowej ustawie zapisane jest, że umowa najmu lokalu znajdującego się w zasobach gminnych może być zawarta wyłącznie na czas oznaczony, nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż pięć lat. Po jej wygaśnięciu powinniśmy opróżnić lokal. Umowa taka mogłaby być przedłużona na kolejny okres tylko wówczas, gdy najemca spełnia kryteria dochodowe ustalone przez Radę Gminy. W przypadku Łodzi te kryteria dochodowe są bardzo surowe. Obecnie lokal komunalny może otrzymać osoba samotna, gdy jej dochód nie przekracza 2250 zł, albo rodzina, gdy dochód na osobę nie jest wyższy niż 1850 zł na osobę. Gdyby zatem przyznać mieszkanie komunalne na proponowanych zasadach, to najpóźniej po 5 latach zarobki byłyby ponownie weryfikowane, a gdyby przekroczyły podane progi, najemca straciłby lokal. W prosty sposób prowadzi to do zaniżania lub ukrywania dochodów.

Nie dla spadkobierców

Kolejne bulwersujące rozwiązanie dotyczy sytuacji po śmierci głównego najemcy. Obecnie umowa najmu po zejściu lokatora przechodzi na współmałżonka, dzieci, a niekiedy nawet na mieszkające z nim wnuki. Projekt mówi, że po śmierci najemcy umowa wygasa, a mieszkające z nim osoby, które nie były wcześniej stroną umowy, mają obowiązek opuścić lokal w terminie 6 miesięcy. Ustawa dopuszcza, by dotychczasowi współlokatorzy: małżonek, konkubent lub dzieci, weszły w stosunek najmu na ten sam lokal... ale pod jednym warunkiem: spełniania kryteriów dochodowych ustalonych przez radę gminy. A więc zbyt wysokie dochody pozbawią prawa do mieszkania, a odmowa jego opuszczenia spowoduje postępowanie eksmisyjne. Ponadto gmina, nawet jak zgodzi się na zawarcie umowy z bliskimi zmarłego, może wskazać krewnym wchodzącym w najem inny lokal niż dotychczas zamieszkiwany.

Normy powierzchni

Ustawa określa maksymalne normy powierzchni mieszkania. Mają one wynosić 50 mkw. dla jednej osoby i zwiększać się o 25 mkw. dla kolejnych osób. To uderza przede wszystkim w samotne osoby mieszkające w kamienicach. Kto ma lokal za duży, będzie mógł się liczyć z tym, że dostanie 12-miesięczne wypowiedzenie, a gmina zaproponuje mu mniejszy lokal.

Ustawa, na etapie konsultacji, została ostro skrytykowana przez najróżniejsze organizacje lokatorskie. Jest zatem duża szansa, ze nie trafi pod obrady Sejmu.

Stan techniczny komunalnych budynków jest w większości przypadków fatalny

Łódź, poprzez administracje zasobów komunalnych, zarządza swoimi lokalami oraz nieruchomościami stanowiącymi współwłasność osób fizycznych i miasta, Skarbu Państwa oraz nieruchomościami stanowiącymi w 100% własność osób prywatnych, m.in. wtedy, gdy nie są one znane lub nie uregulowały spraw spadkowych do budynku.

W sumie miasto zarządza 3.338 nieruchomościami, w których znajduje się 60.885 lokali.

Zasób mieszkaniowy należący wyłącznie do miasta stanowi 47.782 lokale mieszkalne, licząc wraz z lokalami socjalnymi i pomieszczeniami tymczasowymi. W tej liczbie jest 1970 lokali socjalnych i tylko 98 wykorzystywanych jest jako pomieszczenia tymczasowe.

Z podanej liczby 47.395 lokali mieszkalnych:

10.034 lokale posiadają wszystkie wygody, czyli komplet instalacji: wodociąg, kanalizację, gaz, centralne ogrzewanie, ciepłą wodę użytkową

33.496 lokali wyposażonych jest w instalację gazową

13.378 lokali posiada centralne ogrzewanie

8.690 lokali ma instalację ciepłej wody

44.715 lokali wyposażonych jest w instalację wodociągową 40.978 lokali posiada ustęp spłukiwany,

22.288 lokali ma łazienkę.

Fatalny jest w stan techniczny komunalnych domów. Aż 7670 mieszkań znajduje się w budynkach miejskich zużytych w ponad 70 procentach. We wspólnotach mieszkaniowych takich lokali jest 1564.

W budynkach miejskich w stanie zużycia pomiędzy 51% a 70%, czyli nadających się do remontu, jest 15.367 mieszkań i 12.132 lokale komunalne w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych. Mieszkania w budynkach w dobrym stanie technicznym to w sumie zaledwie 2297 lokali!

Krzysztof Zając

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.