Rolnicy pytali ekspertów o dopłaty bezpośrednie [wideo]

Czytaj dalej
Fot. Lucyna Talaśka-Klich
Gazeta Pomorska

Rolnicy pytali ekspertów o dopłaty bezpośrednie [wideo]

Gazeta Pomorska

Podczas czwartkowego dyżuru w redakcji na pytania odpowiadali Katarzyna Bancerz i Radosław Surdyk - pracownicy oddziału ARiMR w Toruniu.

Czy to prawda, że termin przyjmowania wniosków o dopłaty bezpośrednie został wydłużony?
Tak, termin podstawowy na składanie tych wniosków w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa został przedłużony do 15 czerwca br. Zachęcamy jednak do tego, by nie zwlekać ze składaniem wniosków. Im szybciej wpłyną do naszej agencji, tym więcej czasu będzie na ich weryfikację i poprawienie ewentualnych błędów, bez wpływu na obniżenie wysokości pomocy.

Jeśli termin podstawowy się wydłużył, to do kiedy można poprawiać dane we wniosku bez straty dla wysokości dopłat?
Poprawki, bez żadnych sankcji można nanosić do 15 czerwca. Po tym terminie (najpóźniej jednak do 11 lipca) też można składać wnioski, wnosić zmiany czy poprawki do wniosków, ale wysokość dopłat będzie pomniejszana o 1 proc. za każdy dzień roboczy po 15 czerwca.

Czy do każdej działki ewidencyjnej należy dołączyć załącznik graficzny?
Do każdej działki rolnej niezbędny jest załącznik graficzny. Jednak jeśli rolnik ma np. trzy działki widoczne na jednym załączniku, to może je wszystkie wyrysować na tym samym załączniku graficznym.

Czy czosnek niedźwiedzi powinno się wpisać do wniosku jako warzywo, czy jako zioła?
W przypadku rolnictwa ekologicznego czosnek niedźwiedzi zaliczany jest do upraw zielarskich.

Chciałbym się dowiedzieć, czy zmieni się wysokość płatności do krów? Proszę podać, ile ona w tym roku wyniesie?
Co roku ustalana jest koperta finansowa przeznaczona na te płatności. Na 2016 rok wstępni założono, że pomoc do krów wyniesie ok. 69,5 euro/szt. Zatem, czy rolnicy otrzymają więcej niż w poprzednim roku? To będzie wiadomo dopiero pod koniec roku, albowiem wysokość tej pomocy zależeć będzie od liczby zwierząt zakwalifikowanych do wsparcia w roku 2016 oraz od kursu euro. Kurs euro według, którego przeliczane są stawki, zostanie ogłoszony przez Europejski Bank Centralny 30 września br. Na podst. tych danych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w drodze rozporządzenia ogłosi oficjalne stawki pomocy na rok 2016.


Autor wideo: Agata Wodzień.

Jeśli mamy ponad 30 ha, jedna uprawa (pszenica) zajmie ponad 14 ha, druga (rzepak) - ok. 11 ha, trzecia - ok. 5 ha to kukurydza, czy spełniamy wymóg dywersyfikacji? I jest jeszcze mały problem, bo część rzepaku jest bardzo słaba i jeszcze może ją dobić szkodnik, więc jeżeli np. połowę zastąpimy inną uprawą, to czy nie stracimy części dopłat?
Mając ponad 30 ha gruntów ornych, by spełnić wymóg dotyczący dywersyfikacji upraw, trzeba mieć co najmniej 3 różne uprawy. Warunek - główna uprawa nie może zajmować więcej niż 75 proc. gruntów ornych, a dwie uprawy główne łącznie nie mogą zajmować więcej niż 95 proc. powierzchni.

Zatem na razie ten wymóg jest spełniony. Proszę jednak uważać, bo jeśli część pól po rzepaku zajmie np. pszenica jara, to może okazać się, że główna uprawa zajmuje już zbyt dużą powierzchnię i wymóg dotyczący dywersyfikacji nie zostanie spełniony.

Chciałbym otrzymać płatności do bydła. Mam m.in. trzy sztuki, które chciałbym sprzedać. Kiedy będę mógł to zrobić, by nie stracić płatności? W jakim wieku muszą być te zwierzęta?
Płatność do bydła przysługuje do zwierząt bez względu na płeć, których wiek w dniu 15 maja (roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności), nie przekracza 24 miesięcy. Ważne jest, by były one w pana posiadaniu przez 30 dni licząc od dnia złożenia wniosku o przyznanie tej płatności.

Ile powinienem mieć sztuk bydła, by otrzymać płatność do tych zwierząt?
By móc ubiegać się o płatność do bydła należy posiadać co najmniej 3 sztuki (w wieku do 24 miesięcy), natomiast płatność przyznawana będzie do maksymalnie 30 sztuk zwierząt.

Posiadanie tych zwierząt będzie potwierdzane na podstawie danych zawartych w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Czy mogę mieszankę - jęczmień i wykę - mieć jako uprawę wysokobiałkową?
Wyka deklarowana we wniosku do płatności wysokobiałkowej może być uprawiana wraz z rośliną podporową, tym samym zastosowanie jęczmienia jako rośliny podporowej jest dopuszczalne. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli na miejscu zamiast wyki uprawy mieszanki zbożowo- strączkowej, nie zostanie ona uznana za uprawę roślin wysokobiałkowych.

Musieliśmy przesiać tę pszenżyto jęczmieniem. To co wpisać do wniosku? Zadeklarować pszenżyto czy jęczmień?
Obszary, na których wysiewa się mieszankę nasion, uznaje się za obszary objęte jedną pojedynczą uprawą, niezależnie od poszczególnych roślin zawartych w mieszance - tym samym uprawę mieszanki pszenżyta z jęczmieniem można określić jako mieszankę zbożową.

Gazeta Pomorska

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.