Od 1 stycznia tego roku karczowanie bez zezwolenia. Zasady wycinania drzew...

Czytaj dalej
Fot. Polska Press
Krzysztof Zając

Od 1 stycznia tego roku karczowanie bez zezwolenia. Zasady wycinania drzew...

Krzysztof Zając

Zasady wycinania drzew i krzewów obowiązujące od początku roku. Kiedy na własnej działce drzewa nie wytniemy. Chronione pomniki przyrody i parki krajobrazowe. Nowe wysokości opłat tam gdzie zezwolenia są wymagane.

Od stycznia br. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody. Wprowadza ona ważne zmiany w przepisach regulujących usuwanie drzew i krzewów. Zmienione zostały warunki w jakich trzeba uzyskać zezwolenie. Podwyższone zostały opłaty za usunięcie - tam gdzie są one wymagane i kary za usunięcie niezgodne z przepisami.

Bez zezwolenia

Ustawa rozszerzyła listę przypadków, w których nie ma od obowiązku uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

Od 1 stycznia tego roku zezwolenie to nie jest już wymagane w przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oba warunki (własność nieruchomości przysługująca osobie fizycznej i określony cel usunięcia) muszą zostać spełnione jednocześnie, żeby usunięcie mogło nastąpić bez kontroli administracyjnej.

W takiej sytuacji nie jest wymagane spełnienie dodatkowych wymagań, takich jak obwód drzewa na wysokości 130 cm wynoszący nie więcej niż 100 cm (w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego) albo 50 cm (w przypadku pozostałych gatunków drzew).

Na działkach rolnych

Od nowego roku, zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów nie jest także wymagane w przypadku usuwania drzew i krzewów w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. W tym przypadku spełnienie warunków braku możliwości użytkowania rolniczego gruntu, na którym rośnie drzewo albo krzew, wystarcza do usunięcia roślin bez zezwolenia.

Łagodniejsze kryteria

Zwiększeniu uległa także liczba przypadków, w których drzewa mogą być usuwane bez zezwolenia także na pozostałych gruntach, ponieważ wzrosły obwody drzew, których usunięcie nie wymaga wystąpienia z wnioskiem o taką zgodę.

Do końca ubiegłego roku zezwolenie nie było wymagane w przypadku usuwania drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekraczał 35 cm (w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego) albo 25 cm (w przypadku pozostałych gatunków drzew).

Po zmianie przepisów te wartości te są większe, ponieważ wynoszą, odpowiednio, 100 cm i 50 cm. Istotne jest także, że, dotyczą one obwodów drzew nie na wysokości 5 cm, lecz 130 cm.

Do końca 2016 r. zezwolenia nie wymagało usunięcie krzewów, których wiek nie przekraczał 10 lat, a od bieżącego roku zezwolenie takie nie jest potrzebne w przypadku usuwania krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2.

Nowe przepisy umożliwiają wprowadzanie przez radę gminy kolejnych wyjątków od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. Może ona określić w inne przypadki, w których nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia.

Krzysztof Zając

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.