Krzysztof Zając

Nowe 500+: Gdzie i do kiedy łodzianie mogą złożyć wnioski o świadczenia na dzieci

Od 1 sierpnia obowiązują nowe, podobno bardziej przyjazne, druki wniosków o świadczenia Od 1 sierpnia obowiązują nowe, podobno bardziej przyjazne, druki wniosków o świadczenia
Krzysztof Zając

Do kiedy złożyć wnioski, by nie stracić ani miesiąca przy ich wypłacie Terminy składania wniosków na 500+, świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne Adresy, gdzie w Łodzi możemy składać wnioski Jakich błędów nie popełniać.

Korzystanie ze świadczenia wychowawczego w zbliżającym się okresie zasiłkowym wymaga złożenia nowego wniosku. Będzie to możliwe już od 1 sierpnia. Od tego dnia można ubiegać się także o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres. Nowelizacja dotychczasowych przepisów dotyczy dopasowywania przez rodziców dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, deklarowaniu niezgodnie ze stanem faktycznym samotnego wychowywania dziecka.

Okresy zasiłkowe

Prawo do zasiłków ustala się na okresy zasiłkowe. W przypadku świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500+”, prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na rok, od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku (jedynie pierwszy, trwający jeszcze okres był dłuższy - rozpoczął się 1 kwietnia 2016 r. i potrwa do 30 września br.). Taki sam okres obowiązuje w odniesieniu do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z kolei dla świadczeń rodzinnych okres zasiłkowy zaczyna się 1 listopada i trwa do 31 października następnego roku kalendarzowego.

Kiedy składać wnioski na 500+

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu.

Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada.

Gdzie można składać wnioski w Łodzi
Dla Bałut: Punkt Obsługi Świadczeniobiorców, ul. Urzędnicza 45, ul. Drewnowska 5 (wejście od ul. Lutomierskiej 8/12).

Dla Polesia: Punkt Obsługi Świadczeniobiorców oraz Centrum Obsługi Mieszkańców ul. Krzemieniecka 2b.

Dla Śródmieścia: Punkt Obsługi Świadczeniobiorców, ul. Piotr-kowska 153, Łódzkie Centrum Kontaktów z Mieszkańcam, ul. Piotr-kowska 110 (wejście od pasażu Schillera).

Dla Górnej: Punkt Obsługi Świadczeniobiorców, al. Politechniki 32

Dla Widzewa: Punkt Obsługi Świadczeniobiorców oraz Centrum Obsługi Mieszkańców, al. Piłsudskiego 100.

Godziny pracy punktów obsługi świadczeniobiorców sierpniu: pon.-pt. od 8 do 18, pozostałe punkty w godzinach pracy urzędu.

Gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Urzędnicy twierdzą, że wypełnienie wniosku o 500+ nie powinno sprawiać trudności. Ale doświadczenie z ubiegłego roku pokazało, że w tych wnioskach było najwięcej błędów. Dlatego ministerstwo opracowało nowe wzory druków. Na co uważać, wypełniając wniosek:

Na początku wniosku, tam gdzie jest adres organu prowadzącego postępowanie w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego, nie podajemy adresu siedziby Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi, ale Urzędu Miasta, jeżeli występujemy w Łodzi, lub adres siedziby burmistrza lub wójta (poza miastem).

We wniosku należy podać adres zamieszkania. Należy pamiętać, że chodzi o faktyczne zamieszkiwanie, a nie o adres zameldowania. Chociaż podanie numeru telefonu i e-maila nie jest obowiązkowe, warto je wpisać, by w razie wątpliwości urzędnik miał z nami szybszy kontakt.


Tam, gdzie wymagany jest numer PESEl i został nam nadany, nie podajemy numeru dowodu osobistego.

Świadczenie na pierwsze dziecko to świadczenie na jedyne dziecko lub najstarsze, które nie ukończyło 18 lat.

Gdy występujemy o świadczenie na drugie i następne dzieci, nie wpisujemy danych pierwszego dziecka (czyli najstarszego).

Przy danych o członkach rodziny wpisujemy również pierwsze dziecko, nawet gdy występujemy o świadczenie na drugie i kolejne, a także dzieci do 25 lat, które mamy na utrzymaniu i wspólnie z nami mieszkają. Ale nie wpisujemy pełnoletnich dzieci, które mają własne dzieci.

UWAGA!

Złożenie wniosku później niż w październiku spowoduje, że prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

Wnioski o świadczenie rodzinne

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad i grudzień następuje do dnia 31 grudnia.

Gdy wniosek o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w okresie od 1 listopada do 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Jakie świadczenia
Przypominamy, że w Centrum Świadczeń Socjalnych można ubiegać się o:
- świadczenia rodzinne
- świadczenia wychowawcze
- zasiłek dla opiekuna
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego
- dodatki mieszkaniowe
- dodatki energetyczne
- świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka z nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą, które powstały w okresie ciąży lub w czasie porodu.

W razie złożenia wniosku do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata z funduszu alimentacyjnego przysługujących za październik następuje do 31 .10.

Jeśli wniosek zostanie złożony od 1 do 30.09, wypłata świadczeń za październik i listopad następuje do 30.11.

Gdy wniosek zostanie złożony od 1 do 31.10, wypłata świadczeń przysługujących od października do grudnia następuje do 31.12.

Gdy wniosek zostanie złożony od 1 do 30.11, wypłata świadczeń przysługujących za miesiące od listopada do stycznia następuje do 31.01.

Gdy wniosek zostanie złożony między 1.12 a 31.01. następnego roku, wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku następuje do końca lutego.
Krzysztof Zając

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.