Na dobry początek najlepszy jest staż

Czytaj dalej
Fot. MonsterPolska.pl
Małgorzata Stempinska

Na dobry początek najlepszy jest staż

Małgorzata Stempinska

Macie okazję wykazać się i zarobić. Najlepsi mogą liczyć na stałą pracę w firmie, w której zdobywali doświadczenie. Wystarczy postarać się o staż absolwencki.

Jak sama nazwa wskazuje, staż mogą odbyć wyłącznie absolwenci.

Kto jest absolwentem?
Zgodnie z prawem, jest to osoba bezrobotna w okresie do 12 miesięcy od określonego w dyplomie lub świadectwie dnia ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub wyższej.

Na staż kieruje urząd pracy lub absolwent samodzielnie znajduje pracodawcę. Staż musi trwać co najmniej 3 miesiące i nie może być dłuższy niż rok (z reguły jest to 5-6 miesięcy).

Przez cały staż należy się stypendium

Pracodawcę przyjęcie stażysty nic nie kosztuje.

Dlaczego?
Bo pieniądze młodemu człowiekowi wypłaca urząd pracy. Pośredniak również opłaca składki emerytalno-rentowe i wypadkowe. Stażysta pobiera stypendium przez cały okres trwania umowy o odbywaniu stażu, też w przypadku choroby.
Stypendium to 120 procent wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Obecnie wynosi ono 997,40 zł brutto. Co istotne - stażysta pobiera stypendium przez cały okres trwania umowy o odbywaniu stażu, także w przypadku choroby.

Absolwent sam może sobie załatwić staż bezpośrednio u pracodawcy. Może też skorzystać z pomocy urzędu pracy, który skieruje stażystę do konkretnej firmy.

Stosowną umowę stażową - na wniosek absolwenta - podpisuje z pracodawcą powiatowy urząd pracy. W dokumencie zapisuje się zadania, jakie w poszczególnych miesiącach, w ramach stażu, absolwent będzie wykonywał.

Warto się wykazać przed szefem

Eksperci rynku pracy nie mają wątpliwości, że staż absolwencki ma wiele zalet.

Pozwoli na nabycie praktycznych umiejętności koniecznych do wykonywania określonej pracy. Poza tym to szansa na nawiązanie kontaktów, które można będzie w przyszłości wykorzystać. Trzeba jednak zapamiętać, że staż nie jest nawiązaniem stosunku pracy z pracodawcą!

Niemniej warto się starać podczas odbywania stażu. Często zdarza się, że po jego zakończeniu pracodawca najlepszym proponuje etat albo szkolenie przygotowujące do podjęcia pracy w jego firmie. Jeśli rzeczywiście nie ma możliwości zwiększenia zatrudnienia, to o zdolnym stażyście szepnie słówko kolegom z branży...

Zasiłek macierzyński się nie należy

Często pojawia się też pytanie o to, czy stażysta ma prawo do zasiłki macierzyńskiego.
Niestety, nie. Osoba skierowana przez powiatowy urząd pracy na staż do firmy nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu ani obowiązkowo ani dobrowolnie. W związku z tym nie ma uprawnień do zasiłku macierzyńskiego w przypadku urodzenia dziecka.
Natomiast gdyby po stażu taka osoba podjęła pracę na podstawie umowy o pracę, to nabędzie prawo do świadczeń z ZUS (m.in. do zasiłku macierzyńskiego).

Małgorzata Stempinska

W swoich artykułach podejmuję tematykę dotyczącą turystyki, telekomunikacji, rynku pracy oraz gospodarki. Przygotowuję też artykuły do dodatku historycznego "Album bydgoski" oraz do miesięcznika dla prenumeratorów "Pasje". Historia Bydgoszczy mnie fascynuje. Uwielbiam słuchać wspomnień Czytelników - rodowitych bydgoszczan - oraz oglądać zdjęcia z ich domowych albumów. Staram się pomagać Czytelnikom interweniując w ich sprawach. Prywatnie kocham podróże - te bliższe i dalsze. Niestety, na razie ze względu na pandemię koronawirusa tylko palcem po mapie.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.