Miasto zapewni opiekę

Czytaj dalej
KB

Miasto zapewni opiekę

KB

Do projektu opieki długoterminowej można zgłaszać się od wczoraj. Rekrutacja do teleopieki ruszy po wakacjach.

Łódzcy seniorzy mogą wziąć udział w projekcie zakładającym długoterminową opiekę domową dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów. Wsparcie ma polegać na wizytach pielęgniarek, dietetyków, psychologów, fizjoterapeutów oraz opiekunów towarzyszących. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Opieką zostanie objętych w każdym roku 20 osób. Aplikować mogą łodzianie w wieku ponad 60 lat, niesamodzielne, które otrzymają mniej niż 60 punktów w skali Barthel (służącej ocenie sprawności) i nigdy nie korzystały z podobnego wsparcia. Przyszli beneficjenci nie mogą też pobierać tego typu świadczeń w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dodatkowe punkty będą przyznawane tym, którzy oświadczą, że prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe, pokażą zaświadczenie o zamieszkiwaniu wspólnie z opiekunem faktycznym aktywnym zawodowo oraz dokumentację medyczną o odbytym leczeniu szpitalnym w ostatnich 6. miesiącach. Przyda się także dokument potwierdzający oczekiwanie na opiekę w Domu Pomocy Społecznej powyżej 6. miesięcy. Pierwszeństwo uzyskają również osoby z liczbą punktów poniżej 40 w skali Barthel oraz takie, których dochody są poniżej minimum socjalnego.

Ci, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie, przez rok mogą liczyć na wizyty pielęgniarki (cztery razy w tygodniu), wsparcie opiekuna towarzyszącego (dwa razy w tygodniu) oraz dwa w miesiącu spotkania z dietetykiem. W zakres opieki długoterminowej wejdą też zabiegi rehabilitacyjne (m.in. zapobieganie odleżynom i przykurczom) - cztery razy w miesiącu oraz rozmowa z psychologiem (dla beneficjenta oraz jego opiekuna) - raz w miesiącu.

Nabór do projektu ruszył 16 sierpnia. Formularze zgłoszeniowe można składać osobiście w biurze ds. rekrutacji w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ przy ul. Zachodniej 47 w pokoju 132 (istnieje też możliwość uzyskania tam pomocy przy wypełnieniu wniosku, trzeba tylko wcześniej umówić spotkanie pod numeremi telefonu (42) 638-47-30)).

Druga część projektu zakłada objęcie 2000 łodzian tzw. teleopieką. W jej ramach każda zakwalifikowana osoba dostanie opaskę medyczną, pozwalającą weryfikować jej podstawowe czynności życiowe, zdarzenia alarmowe oraz komunikować się z centrum i opiekunami. Dodatkowo, w przypadku pogorszenia stanu zdrowia, choroby centrum zapewni wsparcie przez umówienie wizyty lekarza, zamówienie transportu medycznego, informacje co do dostępności aptek i placówek służby zdrowia.

Z teleopieki będą mogli skorzystać seniorzy, którzy ukończyli 60 lat, mieszkają wŁodzi, według skali Barthel są niesamodzielni lub wymagają pomocy w co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (np. przygotowywanie i spożywanie posiłków, poruszanie się, wychodzenie z domu, ubieranie i rozbieranie, higiena osobista).

Rekrutacja do teleopieki ruszy we wrześniu. Liderem całości jest HRP Care So. z o.o, natomiast partnerami Urząd Miasta Łodzi, Fundacja Wiosna-Jesień oraz Fenix Poland Sp. z o.o. Więcej informacji można uzyskać w biurze ds. rekrutacj w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. Zachodnia 47 p. 132 , tel. (42) 638-47-30.

Projekt „Łódź Miastem (Tele) Opieki” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

KB

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.