Centrum Kompetencji działające to miejsce unikatowe. Tu poznasz swoje mocne strony i odkryjesz, jaki zawód jest dla ciebie najlepszy ZDJĘCIA

Czytaj dalej
Fot. Magdalena Kuźmiuk
Magdalena Kuźmiuk

Centrum Kompetencji działające to miejsce unikatowe. Tu poznasz swoje mocne strony i odkryjesz, jaki zawód jest dla ciebie najlepszy ZDJĘCIA

Magdalena Kuźmiuk

Nie wiesz, jaki zawód powinieneś wykonywać? Jakie są twoje mocne strony? Przyjdź do Centrum Kompetencji Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. To miejsce przy ul. Ciepłej pomaga dostosować wiedzę i umiejętności uczniów do potrzeb lokalnych firm. Z jego usług, m.in. diagnozy predyspozycji zawodowych, mogą korzystać uczniowie ze szkół średnich.

- Takich zajęć nie organizuje żadna inna instytucja. A dzięki nim jestem w stanie dowiedzieć się o swoich mocnych stronach, o swoich kompetencjach, które pozwolą mi zadecydować, w jakim kierunku chciałabym iść w przyszłości, rozwijać się i w jakiej branży pracować - przyznaje Julia Kiercul, uczennica Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku.

Choć kształci się w zawodzie ekonomista, 18-latka - m.in. po rozmowie i badaniu przez doradcę zawodowego - widzi jednak swoją przyszłości raczej w sprzedaży. We wtorek odwiedziła nowoczesne Centrum Kompetencji Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, które mieści się przy ulicy Ciepłej 32.

Od września uczniowie szkół średnich z Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego właśnie w Laboratorium Kompetencji mogą brać udział w nowatorskiej ocenie czynności zawodowych przy zastosowaniu metody próbki pracy. Brzmi dość skomplikowanie. Pozornie! Wykwalifikowani konsultanci i doradcy zawodowi przeprowadzają diagnozę zawodową, opierając się o analizę i ocenę sposobu wykonania odpowiednio przygotowanego zadania. Taka diagnoza pozawala ocenić poziom przygotowania osoby do sprawnego realizowania określonych czynności zawodowych.

W centrum można już korzystać ośmiu pracowni kompetencji zawodowych, pracowni kompetencji kluczowych oraz częściowo z pracowni multimedialnej. Do uruchomienia pozostały jeszcze: pracownia ergonomii pracy, sala audytoryjno-kinowa wraz z biblioteką multimedialną.

- Jego głównym celem jest koordynacja procesu modernizacji i dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy. Chodzi o stworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy placówkami kształcenia zawodowego, pracodawcami, instytucjami szkoleniowymi, uczelniami. Dzięki temu na rynku pracy pojawi się więcej młodych osób z umiejętnościami oczekiwanymi przez lokalnych pracodawców - podkreśla prezydent Tadeusz Truskolaski.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku z windą dla inwalidów

- Mamy gotowe 52 narzędzia, tzw. boksy diagnostyczne, ze 100 zakontraktowanych. Są to narzędzia, na które składają się testy i próbki pracy. W każdym obszarze zawodowym są 2-4 do 8 kompetencji możliwych do zdiagnozowania. Są to konkretne zadania zawodowe w obszarach administracyjno-usługowym i medycznym. Przykładowy boks zawiera zadanie, z jakim może zetknąć się osoba, która chciałaby pracować w agencji reklamowej. Jest też wiele innych - tłumaczy Bożena Krasnodębska, dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku.

W ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” prowadzone są m.in. działania wspierające uczniów i nauczycieli szkół zawodowych z terenu BOF obejmujące doradztwo kompetencyjne, szkolenia specjalistyczne, kursy przedsiębiorczości, przygotowujące na studia, zajęcia w laboratoriach, projekty badawczo-rozwojowe.

Laboratorium Kompetencji w Białymstoku. Zobacz jak wygląda nowoczesne laboratorium. Nigdzie takiego nie ma (zdjęcia)

Analizowane są także programy rozwojowe szkół, systemy oceny jakości kształcenia zawodowego, przeprowadzane badania przedsiębiorców, potrzeb czy aspiracji edukacyjnych mieszkańców. W Centrum Kompetencji odbywają się także m.in. warsztaty dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych dotyczące zawodów i przedsiębiorczości.

Co ważne, z oferty mogą skorzystać wszyscy zainteresowani mieszkańcy Białegostoku i okolic, w szczególności młodzi ludzie, którzy stoją u progu kariery zawodowej czy wyboru ścieżki edukacyjnej. Wystarczy umówić się na spotkanie z takim doradcą zawodowym. Można to zrobić osobiście lub telefonicznie, dzwoniąc pod numery: 783 655 650, 782 655 650, 85 651 8555 wew. 21 i 22.

Magdalena Kuźmiuk

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.